Locatie Geussensstraat, 3960 Bree (Beek);

Bereikbaarheid parking: volg wegwijzers of GPS;

Alle fietsen kunnen op de fietsenparking buiten het terrein geplaatst worden.

 

Komende van Bocholt via de Hamonterweg

Aan de Sportlaan links afdraaien richting GB;

Volgen tot aan de Vrijheidslaan, daar links richting Beek;

Tweede weg rechts (Jef Vanhoofstraat).

 

Komende van Bocholt via de Bocholterkiezel

Tweede weg (Wolstraat) links afdraaien en doorrijden tot in het centrum van Beek;

Aan de kerk rechtsaf en daarna eerste straat links (Jef Van Hoofstraat)

 

Komende van Opitter

Aan rotonde rechts (Rode Kruislaan);

Aan volgende rotonde links (Millenstraat);

Rotonde aan Malta oversteken;

Eerste weg rechts (Vrijheidslaan);

Tweede weg rechts (Jef Van Hoofstraat).

 

Komende van ’t Hasselt (weg naar Kinrooi)

Achter de brug rechts afslaan (Bruglaan);

Aan T-splitsing met Kanaallaan naar links;

Aan rotonde 1ste afslag rechts (Toleikstraat);

Eerste weg rechts (Vrijheidslaan);

Beek centrum, tweede weg rechts (Jef Van Hoofstraat).